V. Lazaro

V. Lazaro V. Lazaro
Team : Inter
Nationality :
Birth date :24.03.1996
Age :27 years
Position :مدافع
Height :180 cm
Weight :75 kg